Ikon för Rikstermbanken

planeringsmetod

svensk term (rek): planeringsmetod
definition:

formellt tillvägagångssätt för att behandla ett planeringsproblem

engelsk term (rek): planning method
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004