Ikon för Rikstermbanken

planeringskort

svensk term (rek.): planeringskort
förklaring:

Ett planeringskort är ett dokument i ordersatsen. Det innehåller uppgifter om en tillverkningsorder och den artikel som ordern avser samt en komplett operationsföljd inklusive produktionsgrupper, verktygsangivelser, omställningstider, stycktider samt eventuellt planerade start och färdigtidpunkter för varje operation. Planeringskortet behålls oftast på planeringsavdelningen för bevaknings- och uppföljningsändamål, speciellt i manuella planeringssystem.

engelsk term (rek.): planning card
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004