Ikon för Rikstermbanken

planeringshorisont

svensk term (rek): planeringshorisont
definition:

den framförhållningstid man arbetar med vid planering av produktion

anmärkning:

Använd planeringshorisont är olika på olika planeringsnivåer.

engelsk term (rek): planning horizon
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004