Ikon för Rikstermbanken

planering utan kapacitetstak

svensk term (rek): planering utan kapacitetstak
förklaring:

Planering utan kapacitetstak avser inplanering, dvs. bestämning av start och färdigtider, av operationer tillhörande tillverkningsorder utan att någon hänsyn tas till den kapacitet som finns till förfogande. Inplaneringen av operationerna över tiden baseras i stället på standardvärden för transporttider och kötider.

engelsk term (rek): infinite capacity planning
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004