Ikon för Rikstermbanken

planering mot kapacitetstak

svensk term (rek.): planering mot kapacitetstak
svensk term (acc.): takplanering
förklaring:

Planering mot kapacitetstak innebär inplanering, dvs. starttids- och färdigtidsbestämning, av operationer tillhörande tillverkningsorder med hänsyn tagen till den kapacitet som finns till förfogande i aktuella produktionsgrupper.

engelsk term (rek.): finite capacity planning
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004