Ikon för Rikstermbanken

planerad tid

svensk term (rek.): planerad tid
svenska termer (acc.): anslagen tid
kalkylerad tid
förklaring:

Den planerade tiden för en operation är en i förväg beräknad eller uppskattad tid för att utföra operationen. Normalt sett har hänsyn tagits till prestationsskillnader mellan olika personer och till förekomst av så kallad fördelningstid, dvs. tid som är nödvändig för arbetets utförande men som inte är direkt produktiv.

engelsk term (rek.): planned hours
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004