Ikon för Rikstermbanken

planerad order

svensk term (rek.): planerad order
definition:

inköpsorder eller en tillverkningsorder som har genererats av ett datoriserat planeringssystem men som ännu inte behandlats av en inköpare eller planerare

anmärkning:

Genom så kallad orderfrisläppning skapas en frisläppt order av en planerad order.

se även:
engelsk term (rek.): planned order
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004