Ikon för Rikstermbanken

pisksnärtseffekt

svensk term (rek.): pisksnärtseffekt
definition:

En pisksnärtseffekt är ett fenomen som kan uppträda i hierarkiska lagersystem och som innebär att de efterfrågesvängningar som finns i kundledet på marknaden successivt förstärks uppströms försörjningskedjan.

engelsk term (rek.): bullwhip effect
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004