Ikon för Rikstermbanken

pildiagram

svensk term (rek.): pildiagram
definition:

diagram som visar samband mellan aktiviteter och händelser

anmärkning:

Det används exempelvis vid nätverksplanering av projekt. Pildiagrammet utgör ett av de så kallade Sju managementverktygen.

engelsk term (rek.): arrow chart
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004