Ikon för Rikstermbanken

periodsummerat materialbehovsplaneringssystem

svensk term (rek): periodsummerat materialbehovsplaneringssystem
svensk term (acc): hinksystem
definition:

materialbehovsplaneringssystem som efter behovsnedbrytning summerar och lagrar materialbehoven per period i periodposter

anmärkning:

Periodindelningen måste vara preciserad innan behovsberäkningen sker och kan sen endast i begränsad omfattning ändras i samband med utskrift av behovsberäkningsresultaten. Genom att behoven summeras samman per period är det inte möjligt att lagra information om var respektive behov kommer ifrån, dvs. peggingfunktioner är inte möjliga att åstadkomma i periodsummerade materialbehovsplaneringssystem. Jämfört med periodlösa system ställs mindre krav på minnesutrymme och behovsberäkningstiderna blir kortare.

engelsk term (rek): bucketed requirements planning system
engelsk term (acc): bucketed system
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004