Ikon för Rikstermbanken

periodlöst materialbehovsplanerigssystem

svensk term (rek): periodlöst materialbehovsplanerigssystem
definition:

materialbehovsplaneringssystem som efter behovsnedbrytning sparar varje enskilt materialbehov och lagrar det som en enskild behovspost

anmärkning:

Det innebär att behovsberäkningen kan ske utan fördefinierade planeringsperioder och att önskad periodicitet kan väljas i samband med utskrift av materialbehovsplaneringsresultatet på bildskärm eller lista. Ett periodlöst system är också en förutsättning för att kunna använda funktioner som bygger på pegging. Systemet kräver större minneskapacitet och beräkningskapacitet än så kallade periodsummerade system.

engelsk term (rek): bucketless requirements planning system
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004