Ikon för Rikstermbanken

periodinspektionssystem

svensk term (rek.): periodinspektionssystem
definition:

lagerstyrningssystem som kan sägas utgöra en kombination av ett beställningspunktssystem och ett periodbeställningssystem

anmärkning:

Systemet innebär att lagret kontrolleras vid vissa givna tidpunkter, inspektionstidpunkter. Beställning görs om lagret vid dessa tillfällen underskrider en given beställningspunktsnivå.

engelsk term (rek.): periodic review system
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004