Ikon för Rikstermbanken

periodbeställningssystem

svensk term (rek.): periodbeställningssystem
definition:

ett med det traditionella beställningspunktssystemet besläktat system för materialplanering

anmärkning:

Systemet innebär att man gör beställningar vid i förväg bestämda tidpunkter baserat på ekonomiskt beräknade intervall mellan två på varandra följande beordringar. Den beställda kvantiteten utgörs av skillnaden mellan en så kallad återfyllnadsnivå och den lagernivå som lagret har vid beställningstillfället. Periodbeställningssystemet innebär följaktligen att man arbetar med konstanta beordringsintervall och varierande orderkvantiteter. I det traditionella beställningspunktssystemet är orderkvantiteten fast och tiden mellan två beordringar varierande.

engelsk term (rek.): periodic ordering system
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004