Ikon för Rikstermbanken

perfekt order

svensk term (rek): perfekt order
definition:

order som fullt ut levererats i överensstämmelse med gjord överenskommelse mellan kund och leverantör

exempel:

Exempelvis är ordern levererad i tid och i rätt kvantitet.

engelsk term (rek): perfect order
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004