Ikon för Rikstermbanken

peggade behov

svensk term (rek): peggade behov
svensk term (acc): adresserade behov
förklaring:

Peggade behov avser en term som förekommer i materialbehovsplaneringssammanhang. Pegging av behov innebär att varje behovspost som skapas vid behovsnedbrytning förses med information om från vilken tillverkningsorder den kommer. En peggad behovspost till en planerad tillverkningsorder är sålunda en parallell till en reservation till en frisläppt tillverkningsorder. Genom att använda peggade behov, kan materialbehovsanalyser göras i samband med orderfrisläppning, exempelvis om bristsituationer uppstår.

engelsk term (rek): pegged requirements
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004