Ikon för Rikstermbanken

partperiod balansering

svensk term (rek.): partperiod balansering
svenska termer (acc.): PPB
partiformningsmetoden partperiod balansering
förklaring:

Partperiod balansering är en metod för partiformning som i princip är identisk med lägsta totalkostnadsmetoden. Det är snarast beräkningstekniken som skiljer de två metoderna åt. Begreppet partperiod är produkten av kvantitet och antalet lagerhållna perioder. Metoden innebär att man för varje påträffat behov beräknar antalet partperioder och jämför det beräknade antalet med det ekonomiska antalet partperioder, dvs. kvoten mellan ordersärkostnaden och lagerhållningssärkostnaden per enhet och period. Partperiod balanseringsmetoden är en kvantitetsbaserad, diskret och tidsvariant partiformningsmetod.

se även:
engelsk term (rek.): part period balancing
engelsk term (acc.): PPB
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004