Ikon för Rikstermbanken

partnerskap

svensk term (rek.): partnerskap
förklaring:

Partnerskap är ett uttryck för en typ av relation mellan kund och leverantör. Det står för ett nära och intimt samarbete i alla de frågor som påverkar kund/leverantörsförhållandet och bygger på en föreställning om att man har gemensamma intressen och kan stödja varandra för att tillsammans bli framgångsrika.

engelsk term (rek.): partnership
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004