Ikon för Rikstermbanken

partiell materialbehovsberäkning

svensk term (rek.): partiell materialbehovsberäkning
svensk term (acc.): net change
definition:

teknik för materialbehovsplanering som innebär att man vid materialbehovsberäkningstillfällena endast gör nedbrytning, behovsberäkning och partiformning för de artiklar som påverkats ur behovsberäkningssynpunkt sedan föregående materialbehovsplaneringstillfälle

anmärkning:

Jämför regenerativ materialbehovsberäkning som innebär en komplett behovsberäkning för samtliga artiklar och strukturer.

exempel:

Som exempel på aktiviteter som medför att partiell behovsberäkning sker kan nämnas strukturförändringar, lageruttag, inleveranser och kassationsrapporteringar.

se även:
engelsk term (rek.): net change requirements planning
engelsk term (acc.): net change
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004