Ikon för Rikstermbanken

parallelliserad produktutveckling

svensk term (rek.): parallelliserad produktutveckling
förklaring:

Parallelliserad produktutveckling är ett koncept som innebär att alla funktioner i företaget som berörs av produktutveckling medverkar under utvecklingsarbetet och att de olika faser som innefattas i möjligaste mån utförs parallellt för att minska utvecklingstiderna.

engelsk term (rek.): concurrent engineering
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004