Ikon för Rikstermbanken

parallellgruppsystem

svensk term (rek.): parallellgruppsystem
definition:

produktionsuppläggning som innebär att man gör kompletta tillverkningar/monteringar i flera parallella linjer

anmärkning:

Syftet med en sådan typ av produktionsupplägg är dels att åstadkomma en arbetsutvidgning för den enskilda operatören eftersom arbetscykeln blir längre än vid enkellinjer och dels att minska den störningskänslighet som finns vid enkellinjer.

engelsk term (rek.): parallel lines
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004