Ikon för Rikstermbanken

paketgods

svensk term (rek): paketgods
definition:

gods av mindre slag, under storleksordningen 100 kg, som enbart till en liten del fyller upp en lastbärares kapacitet och som kan bli aktuell för omlastning mellan kort och långväga lastbärare

engelsk term (rek): package goods
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004