Ikon för Rikstermbanken

orderstruktur

svensk term (rek.): orderstruktur
förklaring:

Orderstruktur avser orders fördelning på olika storleksgrupper, oftast uttryckta i form av faktureringsvärde. Många små order eller få stora order är två ytterlighetsexempel på orderstrukturer.

engelsk term (rek.): order structure
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004