Ikon för Rikstermbanken

orderstatus

svensk term (rek.): orderstatus
definition:

aktuellt tillstånd för en order, vare sig det är fråga om en inköpsorder, en tillverkningsorder eller en kundorder

anmärkning:

För en kundorder kan som exempel orderstatus vara ej expedierad, plockklar, plockad och leveransklar. Orderstatus anges i regel med hjälp av en kod eller en så kallad statusflagga. Dess primära användning är dels att informera om aktuellt tillstånd för ordern, dels att styra ERP-systemets bearbetningar och utskrifter.

engelsk term (rek.): order status
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004