Ikon för Rikstermbanken

ordersärkostnad

svensk term (rek.): ordersärkostnad
förklaring:

En ordersärkostnad omfattar alla de kostnader som är hänförbara till och förorsakade av hantering av inköpsorder eller tillverkningsorder och vars storlek är oberoende av orderkvantitet. En ordersärkostnad kan delas upp i en administrativ ordersärkostnad och en materialflödessärkostnad. För tillverkade artiklar tillkommer också en produktionssärkostnad.

engelsk term (rek.): ordering cost
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004