Ikon för Rikstermbanken

orderlös produktion

svensk term (rek.): orderlös produktion
definition:

produktion som utförs utan att det finns specifika tillverkningsorder som auktoriserar tillverkning

anmärkning:

I stället för orderkvantiteter specificeras kvantiteter per period och produktionsresurs, exempelvis kvantitet per dag och monteringslinje. Orderlös produktion är

i första hand tillämpbar vid repetitiv tillverkning.

engelsk term (rek.): order-less production
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004