Ikon för Rikstermbanken

orderkvantitet

svensk term (rek.): orderkvantitet
svenska termer (acc.): orderstorlek
serielängd (vid serieorienterad tillverkning.)
definition:

den kvantitet som planeras tillverkas på en tillverkningsorder, anskaffas på en inköpsorder eller levereras mot en kundorder

engelsk term (rek.): order quantity
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004