Ikon för Rikstermbanken

orderkvalificerare

svensk term (rek.): orderkvalificerare
förklaring:

Ett företags konkurrenskraft avgörs av ett antal faktorer. Vissa av dessa faktorer är i första hand avgörande för om förtaget i en affärssituation blir kvar bland dem som det slutgiltiga valet av leverantör kommer att stå mellan. Dessa konkurrensfaktorer kallas orderkvalificerare.

exempel:

Som exempel på en vanlig orderkvalificerare kan produktkvalitet nämnas.

engelsk term (rek.): order qualifier
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004