Ikon för Rikstermbanken

orderdelning

svensk term (rek): orderdelning
förklaring:

Orderdelning innebär att en tillverkningsorder under produktionens gång delas upp i två eller flera delar. En del av ordern körs i förväg medan resten av orderkvantiteten produceras vid senare tillfälle. Orderdelning förbättrar möjligheterna att undvika bristsituationer men skapar också ökat administrativt arbete och längre totala omställningstider.

engelsk term (rek): order splitting
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004