Ikon för Rikstermbanken

orderbunden produktion

svensk term (rek): orderbunden produktion
svensk term (acc): ordertillverkning
förklaring:

Orderbunden produktion innebär produktion där verksamheten helt avser tillverkning mot direkta kundorderbehov.

engelsk term (rek): orderbased production
engelsk term (acc): order-based production
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004