Ikon för Rikstermbanken

orderackumulering

svensk term (rek.): orderackumulering
definition:

avsiktlig ansamling av kundorder för att uppnå en sådan transportomfattning att man exempelvis kan få förmånligare tariffer eller kvantitetsrabatter

engelsk term (rek.): order cumulation
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004