Ikon för Rikstermbanken

order

svensk term (rek.): order
svensk term (acc.): beställning
definition:

muntligt eller skriftligt meddelande mellan företag om att man önskar vissa aktiviteter utförda.

anmärkning:

Vanliga förekommande typer av order är inköpsorder, tillverkningsorder, lagerorder, ändringsorder, distributionsorder och kundorder.

engelsk term (rek.): order
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004