Ikon för Rikstermbanken

optimal verksamhetsnivå

svensk term (rek.): optimal verksamhetsnivå
definition:

den verksamhetsvolym som ger lägsta tillverkningskostnader per styck i en anläggning

anmärkning:

Nivån är bland annat beroende av vilken produkt det är fråga om och vilken tillverkningsteknologi som används.

engelsk term (rek.): best operating level
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004