Ikon för Rikstermbanken

oplanerat uttag

svensk term (rek): oplanerat uttag
definition:

uttag från lager utan att det finns någon motsvarande reservation till kundorder eller tillverkningsorder att boka av uttaget mot

engelsk term (rek): unplanned issue
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004