Ikon för Rikstermbanken

operationsslack

svensk term (rek): operationsslack
förklaring:

Operationsslack är en term som används vid körplanering och för prioriteringsändamål. Det avser skillnaden mellan hur många dagar som återstår fram till leveranstidpunkt för en tillverkningsorder och hur många dagar som krävs för att utföra återstående operationer.

engelsk term (rek): operation slack
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004