Ikon för Rikstermbanken

operationsnummer

svensk term (rek): operationsnummer
definition:

identitetsbegrepp för operationer i en operationsföljd

anmärkning:

Ofta används sifferserien 10, 20, 30 etc för att möjliggöra att extra operationer kan läggas in utan att efterföljande operationer behöver omnumreras.

engelsk term (rek): operation number
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004