Ikon för Rikstermbanken

operationslego

svensk term (rek.): operationslego
förklaring:

Operationslego innebär bearbetning av enskild operation i en operationsföljd hos extern underleverantör. Karakteristiskt för operationslego är att det köpande företaget svarar för ingående material och att varorna utgör produkter-i-arbete när de befinner sig hos underleverantören.

engelsk term (rek.): subcontracting
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004