Ikon för Rikstermbanken

operationsledtid

svensk term (rek.): operationsledtid
definition:

ledtid för genomförande av ett tillverkningssteg

anmärkning:

Operationsledtiden består av väntetid, transport och hanteringstid till aktuell produktionsgrupp, kötid i produktionsgruppen, omställningstid samt produktionstid. Den utgör en del av tillverkningsorderns genomloppstid.

engelsk term (rek.): operation lead time
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004