Ikon för Rikstermbanken

operationskort

svensk term (rek): operationskort
svensk term (acc): grundkort
definition:

dokument som innehåller information om operationsföljder för egentillverkade artiklar

anmärkning:

Utöver operationsföljd finns också datauppgifter per operation om bland annat produktionsgrupp, verktyg, omställningstid och stycktid. Korten används endast i manuella planeringssystem och motsvaras av operationsregistret i ett datoriserat system.

engelsk term (rek): operation card
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004