Ikon för Rikstermbanken

operationsdelning

svensk term (rek.): operationsdelning
förklaring:

Operationsdelning innebär att arbetet med att utföra en operation delas upp på två eller flera enheter i en produktionsgrupp. Genom operationsdelning kan man sänka genomloppstiden men ökar samtidigt de sammanlagda omställningstiderna.

engelsk term (rek.): operation splitting
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004