Ikon för Rikstermbanken

operationsberedning

svensk term (rek.): operationsberedning
definition:

det detaljerade utarbetandet av lämplig tillverkningsmetod samt framtagande av tillverkningsdata inom ramen för det upplägg som processberedningen gjort

anmärkning:

De arbetsmoment som speciellt ingår i en operationsberedning är val av bearbetningsdata, bestämning av operationstider, val av verktyg, materialberedning samt utarbetande av arbetsinstruktioner.

engelsk term (rek.): process planning
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004