Ikon för Rikstermbanken

omvänd logistik

svensk term (rek.): omvänd logistik
definition:

den del av logistiken som omfattar administration och hantering av returflöden av förpackningar och av använda produkter för återvinning eller destruktion

engelsk term (rek.): reverse logistics
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004