Ikon för Rikstermbanken

omställningstid

svensk term (rek): omställningstid
svensk term (acc): ställtid
definition:

tid för omställning av maskin i en produktionsgrupp

anmärkning:

Omställningstiden är normalt en fast tid per ordertillfälle, oavsett antalet tillverkade enheter.

engelsk term (rek): setup time
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004