Ikon för Rikstermbanken

omställning

svensk term (rek.): omställning
svensk term (acc.): ställ
definition:

aktiviteter för att förbereda och avsluta en operation

anmärkning:

Aktiviteterna kan exempelvis innefatta rengöring av maskin före och/eller efter operation, framtagning och uppsättning av verktyg, inställning av maskin, provkörning samt nedtagning av verktyg efter operation.

engelsk term (rek.): setup
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004