Ikon för Rikstermbanken

omsättningslager

svensk term (rek.): omsättningslager
svensk term (acc.): omloppslager
definition:

lager som uppstår genom att material levereras in till lager i kvantiteter som är större än vad som behövs för den omedelbara förbrukningen

anmärkning:

Det är som regel ett resultat av att beordring av tillverkning respektive inköp är förknippad med så stora ordersärkostnader att någon form av ekonomisk orderkvantitet måste användas. Approximativt är omsättningslagret för en artikel lika med halva orderkvantiteten.

engelsk term (rek.): cycle stock
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004