Ikon för Rikstermbanken

ominventering

svensk term (rek.): ominventering
definition:

förnyad inventering som måste genomföras därför att inventeringsdifferensen vid det ordinarie inventeringstillfället blivit större än vad som kunnat accepteras

anmärkning:

Rapportering av resultatet av en ominventering sker ofta i form av differensrapportering, dvs. man rapporterar avvikelserna mellan räknad kvantitet och kvantitet enligt lagersaldot.

engelsk term (rek.): renewed physical inventory
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004