Ikon för Rikstermbanken

offert

svensk term (rek.): offert
definition:

erbjudande från en leverantör till en kund om att till specificerade pris-, betalnings- och leveransvillkor tillverka och/eller leverera en vara eller en tjänst vid ett specificerat tillfälle

engelsk term (rek.): quotation
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004