Ikon för Rikstermbanken

oberoende glapp

svensk term (rek.): oberoende glapp
definition:

skillnaden mellan tiden från en aktivitets senast möjliga starttidpunkt till nästföljande aktivitets tidigast möjliga starttidpunkt och aktivitetens ledtid

anmärkning:

Oberoende glapp är en term som används vid nätverksplanering.

engelsk term (rek.): independent slack
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004