Ikon för Rikstermbanken

nyckeltal

svensk term (rek.): nyckeltal
definition:

mått som på ett förenklat sätt uttrycker ett resultat, en prestation eller en annan intressant företeelse för att beskriva dess relativa värde

exempel:

Som exempel på nyckeltal kan nämnas lageromsättningshastighet, servicenivå och vinstmarginal.

engelsk term (rek.): key performance indicator
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004