Ikon för Rikstermbanken

normalfördelning

svensk term (rek.): normalfördelning
definition:

statistisk fördelning som karaktäriseras av att de flesta observationerna ligger i närheten av medelvärdet och att den är symmetrisk, dvs. det finns lika många observationer som är mindre än medelvärdet som större än medelvärdet

anmärkning:

En normalfördelning är definierad av dess medelvärde och standardavvikelse.

engelsk term (rek.): normal distribution
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004