Ikon för Rikstermbanken

nominell kapacitet

svensk term (rek.): nominell kapacitet
definition:

den kapacitet som man normalt kan räkna med att finnas tillgänglig för produktion med undantag för diverse kapacitetsbortfall på grund av produktionsstörningar och andra tidsförluster samt exklusive oplanerade kapacitetstillskott av olika slag

anmärkning:

Den innefattar exempelvis inte kapacitet på grund av temporärt införda skift eller temporärt införd övertid.

engelsk term (rek.): theoretical capacity
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004